Zmena v přihláškovém systému od roku 2019.

Po vyplnění a odeslání registračného formuláře Vám bude na e-mail (který ste uvedli při registraci) doručená správa
s předmětem „Aktivácia registrácie / Activate the account ...“.

V téjto správě je doručený link na aktivaci registrace.
Kliknutím na tento link bude Vaše registrace aktivovaná a proces registrace bude úspěšně ukončen.

Platnost linku pro aktivaci je 24 hod. Po uplynutí této doby již není možné registraci aktivovat a celá registrace je vymazána.

Při vyplnění registračního formuláře su ujistěte, že zadaný e-mail je správný. E-mail používáme na zasílání:
- zapomenutého hesla
- potvrzení přihlášení na závody

Seznam přihlášených